1

Discussie benaming Selefie.

Imaam Al-Allaamah, de Moehadith van deze tijd Sheikh Albaanie rahiemehoellaah, bediscussieerde iemand die het bestreed dat moslims henzelf associëren met de term Selef of zichzelf Selefie noemen.

De Sheikh zei: Wanneer er aan jou gevraagd wordt wat jou madhab is wat zeg je dan?

De man antwoordde:
Moslim!

De Sheikh zei: Dat is niet voldoende!

De man zei: Allah heeft ons de naam Moslim gegeven, vervolgens reciteerde hij dit Vers van de Koran: “..Hij is het die jullie voorheen Moslims genoemd heeft…”
[Soerah Al-Hadj vers: 78]

Vervolgens zei de Sheikh: Dit zou een correct antwoord zijn geweest wanneer wij in de eerste periode (van de islam) waren, voordat de sekten zich verspreidden. Wanneer wij echter vandaag de dag welke moslim dan ook, die zich zelf associeert met één van de sekten waarmee wij verschrikkelijk verschillen in Aqiedah, hierover vraagt dan zou zijn antwoord niet anders zijn dan de jouwe. Zij allen zullen zeggen dat zij Moslim zijn; of zij nou van de Raafidah (Shie’ah) zijn, of de Chawaaridj, of de Droez of van An-Noesainiyah. Dit is dus niet voldoende in deze dagen.

De man zei:
Oké dan zeg ik; Ik ben een Moslim die het Boek en de Soennah volgt.

De Sheikh zei: Dat is ook nog niet voldoende.

De man zei:
Waarom?

De Sheikh zei: Kun je tussen degenen waarmee we net een voorbeeld hebben gegeven iemand vinden die zegt: Ik ben een Moslim maar volg het Boek en de Soennah niet?! Wie zegt er van hen dat hij dat niet volgt? Vervolgens begon de Sheikh de man uit te leggen wat het belang is van datgene dat hij zo juist verklaard heeft, eb dat is; Het Boek en de Soennah volgens het Begrip van de Selefoes-Saalih

De man zei daarna:
Oké dan ben ik een Moslim die het Boek en de Soennah volgt volgens het Begrip van de Selefoes-Saalih.

De Sheikh zei: Wanneer iemand jou naar je madhab vraagt, zeg je het dan zo tegen hem?

De man zei:
Ja.

De Sheikh zei: Wat vindt je ervan als we (deze lange zin) taalkundig samenvatten? Want de beste woorden zijn de woorden die kort en krachtig zijn. We zeggen dan gewoon, Selefie.

De man zei:
Ik kan u nu vleien en ja tegen u zeggen, maar ik ben nog steeds overtuigd van mijn eerste mening, want het eerste waar naar de gedachten van iemand toegaan wanneer hij hoort dat je selefie bent, is naar verschillende zaken van handelingen van strengheid en overdrevenheid die door de Selefies in praktijk gebracht worden.

De Sheikh zie: Oké, in veronderstelling van dat jouw uitspraak waar is. Als je zegt: Moslim, gaan je gedachten dan niet naar de Shie’ie, de Raafudue, de Droezie, de Isma’ielie… etc.

De man: Mogelijk! Maar ik heb zo wel het Edele Vers. “Hij die degene die jullie voorheen moslims genoemd heeft”
gevolgd.

De Sheikh zei: Nee, O broeder! Jij hebt op deze manier het Vers niet gevolgd, want de betekenis van het Vers is; De authentieke Islam. Wij moeten de mensen op het niveau van hun verstand aanspreken.. is er hedendaags iemand die begrijpt dat jij een moslim bent zoals het bedoeld is in het Vers? En de opmerkingen die je zojuist hebt opgenoemd kunnen waar of niet waar zijn. Want, jou uitspraak: ‘strengheid’ dat kan bij een aantal individuen voorkomen, maar is niet aanwezig bij de methodologie (van de selefiyien) in belijdenis en wetenschap. Maak je dus niet druk om individuen, want wij spreken hier over een methodologie. Wanneer wij zouden zeggen: Shie’ie, of Droezie, of Chaaridjie, of Soefie, of M’otazilie dan kunnen we dezelfde opmerkingen aanhalen die jij opnoemde. Dit is dus niet ons onderwerp, want wij zoeken naar een juiste naam voor een madhab waarmee een mens zijn geloof in Allah belijdt.

De Sheikh zei vervolgens: Zijn niet alle Sahaabah moslims?

De man zei:
Natuurlijk

De Sheikh: Maar er zijn onder hen een aantal die gestolen hebben, en ontucht gepleegd hebben. Dit mag echter geen reden voor iemand zijn om te zeggen dat zij geen moslim zijn. Integendeel zij zijn moslims ze geloven in Allah en de Boodschapper als methodologie. Ook al doen sommige van hen af en toe daden die tegenstrijdig zijn aan deze methodologie, omdat zij niet zondeloos zijn. Daarom spreken wij.. moge Allah jou begunstigen, over een woord dat onze Aqiedah ideologie en uitgangspunt voor ons leven is in al datgene wat te maken heeft met onze geloofsbelijdenis waarmee wij Allah aanbidden. En wat betreft het streng of makkelijk zijn van personen, dat is iets anders. Ik wil dat je over dit korte woordje (Selefie) nadenkt , zodat je niet vast blijft houden aan het woord moslim terwijl je weet dat iemand jou ooit op de manier begrijpt zoals jij dat wil. Spreek de mensen dus aan op het verstand van hun niveau. Moge Allah je belonen voor je meegaandheid.

Bron: het boek Al-Iebaanah, (de verduidelijking) van broeder brinkman.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos