1

Where is your Gheera, Oh Salafees?

The Sunnee O you Miskeen, is a Salafee!

Principes van de Selef

Datgene wat verplicht is voor elke salafie om te kennen
van de principes van de Salaf.

Lees pdf: Principes van de Selef deel 1

Live duroos